Ambacht & Restauratie

Keizersgracht 615

Conservering en restauratie Lodewijk XIV uit 1722