Ambacht & Restauratie
Ambacht & Restauratie

Gortstraat, Middelburg

Dit pand van Vereniging Hendrick de Keyser kent een lange geschiedenis. Een renovatie in 1745 heeft echter pas tot het huidige uiterlijk van de gevel geleid, mogelijk geïnspireerd op ontwerpen van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge. Het thans aanwezige historische interieur dateert ook voornamelijk uit die periode. Vocht en zouten blijken, gezien de bouwhistorie en het materiaalgebruik in de afgelopen 60-70 jaar, voor voortdurende schade in de gang te zorgen.

Gang rococo en neoclassicisme
20230922 112920
Gortstraat Middelburg Gang
Gortstraat Middelburg gangplafond
20221025 123209
20221025 120924

Eindeloos repareren

Goede bedoelingen ten spijt, voor periodieke herstellingen werd steeds gekozen voor materialen die vocht zouden moeten weerstaan, naar blijkt op cementbasis. Deze keiharde afwerking op de veel zachtere steen is hoogst onwenselijk en vrijwel niet meer zonder schade te verwijderen. Bovendien is de cementgebonden raapmortel glad afgewerkt met gips: in combinatie met vocht ontstaat ettringiet dat tussen raap- en pleitermortel door volumevermeerdering voor schade zorgt.

20221025 122455
20221025 122102

Chemie tussen de disciplines

Om over andere aanwezige zouten maar te zwijgen. Ambacht & Restauratie laat voorafgaand aan een restauratie van dit soort unieke wand- en plafondkunstwerken altijd onderzoek doen om tot het juiste hersteladvies te komen: petrografische analyse, vocht- en zoutanalyse, en in de meeste gevallen ook historisch kleurenonderzoek (dat was hier al eerder uitgevoerd), en waar nodig bouwhistorisch onderzoek.

20221025 122229
20221025 122641
20221025 121025
20221025 110606
Screenshot 20230922 132805 OneDrive
20221025 121507