Ambacht & Restauratie
Ambacht & Restauratie

Herengracht, Amsterdam

Het pand is in 1683 gebouwd in de vierde uitleg van Amsterdam. Omstreeks 1780 is de stoep in de voorgevel verwijderd, en is er een monumentaal trappenhuis gerealiseerd. De lange geschiedenis en verscheidenheid in gebruik leidden onder andere tot meer dan 35 verflagen in het koepelgewelf met vele verborgen gebreken.

herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering

Verwijderen verf

Tijdens het verwijderen van de verflagen wordt duidelijk waar de schades zich bevinden, en belangrijker, er kan wat aan de oorzaken worden gedaan om tot de juiste wijze van conserveren te komen.

De prachtige details komen weer volledig tot hun recht. Schades kunnen worden hersteld.

herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering

Conserveren en reconstrueren

Het vastzetten van losgeraakte delen gebeurt met een kalkcoulis, afgestemd op petrografisch onderzoek, om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke materiaal te blijven. Injecteren en herstellen, reconstrueren van in het verleden verloren gegane, of storend herstelde delen

herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering
herengracht 571 amsterdam koepel plafond gewelf stucwerk restauratie conservering