Ambacht & Restauratie
Ambacht & Restauratie
Singel (III) Amsterdam

Voor collega Barry Zardoni kon een mooie bijdrage worden geleverd aan het verwijderen van de verflagen in de Zaal van het achterhuis. Een echte pronkzaal, waar de wanden na het nemen van deze foto's nog zijn behandeld naar de uitstraling van 1745, toen de uitmonstering van de zaal tot stand kwam.

Singel 132 zaal achterhuis 1
Singel 132 zaal achterhuis 2
Singel 132 zaal achterhuis trappenhuis
Singel 132 zaal achterhuis gefixeerd
Singel 132 zaal achterhuis middenstuk
Singel 132 zaal achterhuis middenstuk detail
20230705 134238

Details als bedoeld

Het voordeel van het verwijderen van verflagen is uiteraard dat de oorspronkelijke detaillering weer recht wordt gedaan. Daarnaast komen de werkelijke oorzaken van schade aan het licht. Kleurhistorisch onderzoek in de Zaal is uitgevoerd door Renate Oosterloo, onderzoeker Historische Binnenruimten én vakgroeplid.

Singel 132 detail met verf
Singel 132 detail zonder verf
Singel 132 zaal achterhuis veel verflagen
Singel 132 impressie detail
Singel 132 zaal achterhuis detail schade
Singel 132 zaal achterhuis detail schade restauratie
Singel 132 zaal achterhuis impressie middenstuk

Modernisering en Roest

Eerdere restauraties en moderniseringen, zoals het toevoegen van elektra, kunnen ook schade hebben toegebracht aan historisch stucwerk. En Roest. Roest blijkt ook bij dit plafond de oorzaak van schade. Door volumevermeerdering wordt het stucwerk los gedrukt.

Singel 132 zaal achterhuis detail middenrozet