Ambacht & Restauratie
Ambacht & Restauratie

Voorhaven, Edam

In dit 18e-eeuwse pand worden alle historische details zorgvuldig door de eigenaar hersteld. Zo ook kwam het stucwerk in Régence-stijl - de overgangsstijl tussen Lodewijk XIV en Rococo - aan de orde. Aan Ambacht & Restauratie het verzoek een inventarisatie van de schade te maken en de eigenaar van een behandelingsadvies te voorzien. Spannend of het hem gaat lukken.

stucplafond kunstwerk stuc restauratie schroeven fixeren vastzetten stabiliseren edam advies onderzoek zouten
stucplafond kunstwerk stuc restauratie schroeven fixeren vastzetten stabiliseren edam advies onderzoek zouten

Conservering

Het advies begint altijd met de noodzakelijke acties tot het behoud van de wand- en plafondkunstwerken

stucplafond kunstwerk stuc restauratie schroeven fixeren vastzetten stabiliseren edam advies onderzoek zouten

Herstel

Speciale problematiek met zouten vraagt om een eigen herstelaanpak, waarvoor eerst nader onderzoek moet worden uitgevoerd

stucplafond kunstwerk stuc restauratie schroeven fixeren vastzetten stabiliseren edam advies onderzoek zouten